DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

22 legater uddelt under Årsdagsparaden

Udover årstiden, var alt tilbage ved normalen, da Den Kongelige Livgarde atter kunne samle al ledigt personel til Årsdagsparade på Livgardens Kaserne i Gothersgade for at markere regimentets årsdag.

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz   I   8. oktober 2021

Livgardens årsdag er den 30. juni, hvorfor Årsdagsparaden altid ligger en fredag ultimo juni, tættest muligt på selve årsdagen. På denne dag er det traditionen, at alt ledigt personel ved regimentet stiller til parade for at hævde korpsånden, ære de, som yder en særlig indsats, og mindes dem, som er faldet i tjeneste.

Covid-19 restrektionerne i juni måned betød desværre – som i så mange andre tilfælde – at paraden måtte udskydes for anden gang. Det var derfor en længe ventet parade, da det endelig tillod sig at samle regimentet på eksercerpladsen i Gothersgade for at markere enhedens 363-årsdag.  

Ved Årsdagsparaden er det fast tradition, at Livgarden anerkender de personer, som yder eller har ydet en særlig fremtrædende indsats. Legaterne uddeles af Den Kongelige Livgardes Fond, om hvilket oberst Mads Rahbek sagde følgende:

”Vi har ved Livgarden fået skabt Den Kongelige Livgardes Fond og vi får støtte af Garderforeningerne, Gardernetværk og donationer fra gamle gardere og andre som vil støtte Livgarden. Det betyder, at vi kan uddele en lang række legater, som anerkendelse af den særlige præstation.”

Udover legatuddeling, uddeltes også tre af Chef Livgardens Mønt. Siden mønten blev indført for to år siden, er der i alt uddelt 22 eksemplarer til personer som: ”har trådt i karakter og gjort det rigtige i situationen. Modtagerne har gjort en særlig indsats ved Livgarden eller for Livgarden.”

Det vil naturligvis altid være sådan, at med personel af høj kvalitet generelt, kan ikke alle, der burde, blive anerkendt, hvilket obersten også berørte, og sluttede med: ”Lad dem der bliver anerkendt i dag være en inspiration for os andre, om fortsat at gøre det rigtige og gøre det bedst muligt.”

Efterfølgende kunne oberst Rahbek kalde 22 legatmodtagere, samt tre personer til Chef Livgardens Mønt, frem foran paraden, til uddeling af legater.

Den Kongelige Livgardes Fond ønsker alle legatmodtagere tillykke med anerkendelsen.

Sergent Rasmus, STKMP/I/LG
Christian den X's Mindelegat
Seniorsergent Jacob, 1/II/LG
Christian den X's Mindelegat
Oversergent Nyrup, Vagtkompagniet
Christian den X's Mindelegat
Oversergent Maria, Stab/LG
Christian den X's Mindelegat
Konstabel Christoffer, 2/I/LG
Frederik d. VII's mindelegat
Korporal Dennis, 1/II/LG
Frederik d. VII's mindelegat
Korporal John, ADM/STAB/LG
Frederik d. VII's mindelegat
Premierløjtnant Vecht, Hærens Sergentskole
Christian d. X's Mindelegat
Kaptajn Lasse, STAB/LG
Christian d. X's Mindelegat
Løjtnant Daniel, 1/I/LG
Christian d. X's Mindelegat
Sergent Emil, Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
Frederik d. IX's Mindelegat
Musiker Lars, Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Frederik d. IX's Mindelegat
Sergent Frederik, 2/I/LG
Den Kongelige Livgarde Fonds Legat for fortjenstfuld indsats
Musiker Simon
Katrine Kielland-Brandts Legat
Korporal Christoffer, 1/I/LG
Mogens Bays Legat
Korporal Torben, ADM/Stab/LG
Mogens Bays Legat
Oversergent Stig
Den Kongelige Livgarde Fonds Legat til civile støtter
Georg Vind
Den Kongelige Livgarde Fonds Legat til civile støtter
Boel, Familienetværket
Den Kongelige Livgarde Fonds Legat til pårørende af gardere
Marianne
Den Kongelige Livgarde Fonds Civillegat
Oberstløjtnant Torben Egidiussen
Chefen for Den Kongelige Livgardes Mønt
Seniorsergent-R Brian Rützou
Chefen for Den Kongelige Livgardes Mønt
Politiassistent Torben
Chefen for Den Kongelige Livgardes Mønt
Previous
Next