DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

200 kr.
Der gør en
forskel

Den Kongelige Livgardes Fond er anerkendt som en almennyttig fond, hvorfor alle donationer op til 17.000 kr. kan trækkes fra på selvangivelsen.

Fondens kasserer vil meget gerne forestå indberetningen til SKAT, men det kræver, at du oplyser dit CPR nr., når du opretter en donation nedenfor. 

DKLF