Bestyrelsen

Bestyrelsen

Den Kongelige Livgardes Fond

Fondsbestyrelsen er sammensat med henblik på den bedst mulige repræsentation af tjenstgørende personel ved Den Kongelige Livgarde. Således er soldater fra menig-gruppen, befalingsmands-gruppen og officersgruppen repræsenteret i bestyrelsen.

I bestyrelsen er Remmen Fonden repræsenteret med et medlem, som fonden selv udpeger. Hertil er Livgardens Historiske Samling repræsenteret i bestyrelsen.  

Mød bestyrelsen