DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

Bestyrelsen

Den Kongelige Livgardes Fond

Fondsbestyrelsen er sammensat med henblik på den bedst mulige repræsentation af tjenstgørende personel ved Den Kongelige Livgarde. Således er soldater fra menig-gruppen, befalingsmands-gruppen og officersgruppen repræsenteret i bestyrelsen.

I bestyrelsen er Remmen Fonden repræsenteret med et medlem, som fonden selv udpeger. Hertil er Livgardens Historiske Samling repræsenteret i bestyrelsen.  

Mød bestyrelsen

Oberst, kammerherre
Hans Christian Mads Rahbek

Formand
Chef for Den Kongelige Livgarde

Oberst, kammerherre
Lasse Harkjær

Bestyrelsesmedlem
Udpeget repræsentant for Remmen

Historisk Konsulent
Eric L. Bourgois

Bestyrelsesmedlem
Leder af Livgardens Historiske Samling

Regimentsbefalingsmand
Lars Risdahl

Bestyrelsesmedlem
Højst rangerende stregbefalingsmand

Direktør
Torben Schwabe

Bestyrelsesmedlem
Repræsentant for det menige personel