Økonomi

Økonomi

I Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond råder over en formue, der er investeret i værdipapirer.

Ud over formuen råder bestyrelsen over fondens frie midler (den disponible kapital), der uddeles til enkeltpersoner, grupper og projekter under hensynstagen til fondens fundats.

Investeringspolitk

Den Kongelige Livgardes Fond samarbejder med Danske Forvaltning (Danske Bank), og der fokuseres på investeringer i værdipapirer med lav risiko.

Investeringsprofilen følger den af banken og revisor anbefalede fordeling, hvor hovedparten (ca. 60 %) af værdipapirerne investeres i danske obligationer, ca. 25 % investeres i aktier og ca. 15 % investeres i erhvervsobligationer.

Bestyrelsen råder over udbyttet af investeringerne, når der skal tildeles midler efter fundatsens bestemmelser.

Nye donationer

Donationer under 25.000 kr. uden et specifikt formål vil blive tilført Fondens frie midler (den disponible kapital). Bestyrelsen vil ud fra fundatsens bestemmelser tildele midlerne.

Donationer (over 25.000 kr.) der gives med et specifikt formål, vil forblive på kontoen med frie midler, hvorfra midlerne kan anvendes af bestyrelsen indenfor rammen af det anførte formål.

Donationer (over 25.000 kr.), der gives til fonden uden et specifikt formål (f.eks. en testamenteret arv) vil tilgå fondens formue (den bundne kapital) og midlerne vil blive investeret i værdipapirer.

Økonomi

Den Kongelige Livgardes Fond råder over en formue, der er investeret i værdipapirer (se investeringspolitik). 

Ud over formuen råder bestyrelsen over fondens frie midler (den disponible kapital), der uddeles til enkeltpersoner, grupper og projekter under hensynstagen til fondens fundats.

Revision

Den Kongelige Livgardes Fond revideres af Dansk Revision. Regnskabet forelægges og underskrives af bestyrelsen hvert år, og bestyrelsen fastlægger på tilsvarende vis et årligt budget. Projekter, der strækker sig over flere år, vil få en særskilt post i regnskabet.

Det er ikke hensigten, at Fonden skal opbygge formuen, hvorfor de frie midler forventes anvendt indenfor en periode på maksimalt 5 år. 

Den Kongelige Livgardes Fond

Regnskaber

Klik på linket nedenfor og hent fondens regnskab