Om Fonden

Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond er resultatet af en længere årrækkes bestræbelser på at samle en række legater, som hver især støttede forskellige aspekter af Livgarden. Arbejdet med at samle de mange legater startede tilbage i 2010 under daværende regimentschef, oberst Lasse Harkjær.

Idéen
tager form

I mere end 100 år har der eksisteret legater, småfonde og foreninger, med det gode formål at støtte både nuværende og gamle gardere. Men til hvert legat eller fond medhører også en række administrative omkostninger, som oberst Lasse Harkjær så en fordel i at reducere, ved at samle det hele til én administrativ enhed.

Interessen for Livgarden og mulighederne for at åbne en støttefond til gardere, steg i årene omkring 2010. De i en periode månedlige meldinger om faldne eller sårede gardere i udlandet, skabte nemlig en fornyet interesse i at støtte Livgarden, og udefrakommende med sympati for regimentet begyndte at donere penge, særligt til veteranarbejdet.

Den største enkeltstående donation modtog Livgarden fra Henning Remmen, der donerede 5 millioner kroner. Henning Remmen ejede bl.a. Hotel d’Angleterre, og har skabt en formue gennem en succesrig erhvervskarriere med opbygning af en større hotelkoncern. Henning Remmen har selv i sine unge dage været indtrådt som garder i Livgardens geledder. Med udgangspunkt i Remmens store donation, stiftede man i 2010 ”Henning Remmens støttefond for Gardere”, der siden har hjulpet adskillige veteraner med uddeling af legater.

Ambitionerne om at samle alle legaterne i én fond strandede imidlertid af ukendte årsager, men under oberst Mads Rahbeks ledelse af regimentet, modtag man en henvendelse fra en gammel garder i USA, der ønsker at forblive anonym, med en lovning på en større donation.

På den måde blev de to gamle garderes generøsitet det skub, der dels igen satte gang i processen med at få samlet de gamle legater, og i sidste ende skubbet der fik fonden stablet på benene. Således genoptog Mads Rahbek, der selv overtog ledelsen af regimentet i 2016, det arbejde oberst Lasse Harkjær havde påbegyndt i 2010. 

"

oberst // chef livgarden

Mads Rahbek

Det som fonden gør, er at yde hurtig og effektiv støtte til eksempelvis vores veteraner, som er havnet mellem to stole i den offentlige forvaltning – Og det er ofte små beløb det handler om, hvor vi kan gøre en relativ stor forskel med de midler vi har. Det er en enormt fleksibel model.

En fond - mange formål

Pro rege et grege

Est 2018

I 2018 blev Den Kongelige Livgardes Fond endelig stiftet, efter civilstyrelsen havde godkendt sammenlægningen af: Prins Jean af Orléans Mindelegat, J. F. Vater og Hustrus Mindelegat, Enkelegatet for musikere m.fl., Christian IX’s Mindelegat, Frederik VIII’s Mindelegat, Christian X’s Mindelegat, Frederik IX’s Mindelegat samt Henning Remmens Støttefond for Gardere.

I forlængelse af de mange mindre mindelegater, har Den Kongelige Livgardes Fond derfor mange dedikerede formål den dag i dag. Overordnet kan fonden siges at arbejde for anerkendelsen af gardere og fast personel ved Livgarden, gennem uddeling af legater til dem som har udmærket sig i både national eller international tjeneste.

Økonomisk støtte går også til veteraner med enten fysiske eller psykiske skader pådraget ved internationale operationer. Fonden strukturer sine mål ud fra fire fokusområder som fonden uddeler midler til, og de inddeles i mindelegater, hæderslegater, veteranstøtte samt en ”diverse” kategori, som går til de sager som bestyrelsen vurderer har størst behov for pengene.

fire fokusområder

Hæder og Støtte

Henvender sig særligt til dem som har været udsendt i international tjeneste. Legatet er en anerkendelse til dem, som kan siges at have gjort en ekstraordinær indsats i felten.

Anerkendelse

Af indsatsen hos alle gardere, konstabler, sergenter, musikere og officerer ved Livgarden, som har gjort en stærk indsats eller som har optrådt som rollemodeller.

Veteranarbejde

Henvender sig til hjemvendte soldater fra internationale operationer. Støtten bruges til at etablere de, for så vidt mulige, bedste betingelser for veteranerne.

Korpsånd

Kan være alt for bevaring af historiske artefakter fra internationale operationer til soldaternes daglige velvære såvel som understøttelse af regimentsfølelsen.