Fonden modtager 115.000 kr. i forbindelse med Gardermarch

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz   I   5. oktober 2021

Søndag den 26. september stod 2.000 morgenfriske marchdeltagere antrådt på Frederik III´s plads. Alle som én med samme formål: At gå en march til ære for veteraner generelt og til støtte for Livgardens veteranarbejde specifikt.

Flankeret af præsident for De Danske Garderforeninger Jens Crone og præsident for Gardernetværk Michael Klitvad kunne oberstløjtnant Torben Egidiussen, Næstkommanderende for Livgarden og chef for Uddannelsesbataljonen, tage imod en check på 100.000 kr. på fondens vegne.

Efterfølgende takkede oberstløjtnanten de mange fremmødte, som har muliggjort at donere så stort et beløb til Den Kongelige Livgardes Fond. Siden marchens begyndelse i 2015, har Gardermarch i alt rejst 285.000 kr. til Livgardens veteranarbejde.

Med ca. 2.000 deltagere satte Gardermarch deltagerrekord igen. Ovenfor ses den samlede afmarch fra Garderkasernen d. 26. september 2021. 

Aflyst i 2020

Siden Gardermarch senest blev afviklet i 2019 er konceptet udviklet til en selvstændig forening, med egen bestyrelse, vedtægter og økonomi – delvist frigjort for de tre stiftende institutioner: Den Kongelige Livgarde, Gardernetværk og De Danske Garderforeninger. Alle tre vælger dog hver sine repræsentanter til bestyrelsen, hvilket binder en sløjfe på det store samarbejdsprojekt.

Det skulle i år have været den syvende gang, at marchen blev afviklet, men som mange andre arrangementer måtte Gardermarch opgive ambitionerne i 2020.

Også Veteranmarchen i Helsingør måtte aflyse i 2020, og ramte endda så datomæssigt uheldigt, at de også måtte opgive marchen i starten af juni 2021. I stedet har Veteransupport.dk, der står bag Veteranmarchen, valgt at tilbyde en alternativ march, hvor man selv bestemmer, hvor og hvornår man går sin disciplin.

Dét var der i år kommet et samarbejde ud af, de to marcher imellem. Dermed kunne de som ønskede, vælge at gå Veteranmarchen i kombination med Gardermarch, og således støtte begge arrangører, samt gå to marcher på én gang. Dette havde over 200 deltagere valgt at gøre.

Begejstringen fra Veteransupports side har siden været overvældende. Allerede forud for marchen var det udmeldt, at Veteransupport ville støtte fondens veteranarbejde med 10.000 kr.

Men da Lars Kongsted med følge et par dage efter marchen troppede op på Garderkasernen for at overdrage Chef Livgarden checken, stod der ikke 10.000 kr. men derimod 15.000 kr. på den. Yderst generøst.

Lars Kongsted overrækker Veteranmarchens donation på kr. 15.000 til Chef Livgarden. 

Kan reagere på akutte behov

I alt har Den Kongelige Livgardes Fond således modtaget 115.000 kroner i forbindelse med afviklingen af årets Gardermarch, og de midler vil i takt med at behovene opstår, blive anvendt som støtte til regimentets veteraner. Om det udtaler oberst Mads Rahbek:

”Som Chef for Den Kongelige Livgarde og formand for Den Kongelige Livgardes Fond er det mig en stor glæde at kunne modtage det store beløb, som vi, i rammen af Fonden, kan anvende til gavn for Livgardens Veteranarbejde. Det er dejligt, at så mange mennesker gør en aktiv indsats på dagen, for at vi kan gøre en indsats for veteranerne, der hvor der opstår et akut behov. Endnu en gang tak for støtten til Den Kongelige Livgardes Fond.”

Netop det at fonden kan reagere på akutte behov, har ofte vist sig afgørende for, at hjælpen i sidste ende kommer personen, de er tilsigtet, til gavn.

Igen skal der her udtrykkes en stor tak til Gardermarch, Veteransupport.dk samt ikke mindst de 2.000 marchdeltagere, der havde valgt at bruge søndagen på at støtte Den Kongelige Livgarde. Tak!