Oprettelsen af Den Kongelige Livgardes Fond

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz   I   21. september 2018

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter, hvilke er følgende:

  • Støtte anerkendelsen af gardere og fast personel ved Den Kongelige Livgarde, der har gjort sig særligt godt bemærket i forbindelse med international og national indsats, ved uddeling af legater.
  • Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form af økonomisk støtte.
  • Støtte til Livgardens veteraner, som har pådraget sig fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomisk støtte gives bl.a. til: behandling og medicin; Teknisk og fysisk hjælp; Job- og uddannelsesstøtte.
  • Støtte til formidling og bevarelse af Den Kongelige Livgardes historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en mindebog – Prins Jeans bog – til garderne om Den Kongelige Livgarde.

Hvad har fonden så støttet indtil videre?

Fonden har bl.a. støttet med uddeling af syv kongelige legater på beløb mellem 1750 kr. og 3500kr. ved årsdagsparaden, hvor det faste personel ved Livgarden blev belønnet for deres særlige indsats ved national og international tjeneste.

Herudover blev der d. 23/2 2018 uddelt legater i form af Remmen Legatet til fire personer fra Den Kongelige Livgarde, som havde gjort sig særligt fortjent til anerkendelse, herunder Den Kongelige Livgardes KTO-sølje, som er dem der tager sig af bl.a. veteraner samt kontakt og hjælp til pårørende med udsendte familiemedlemmer.

Af de lidt mere kendte projekter har fonden støttet veteranprojektet Artic-Challenge, som var en slæderejse for bl.a. Livgardens veteraner, som havde brug for at bevise overfor dem selv og omverdenen, at der hos vores veteraner er en ukuelig vilje til at sejre og fortsætte, selvom det til tider gør ondt. Og ikke mindst at man ved at hjælpe hinanden kan besejre selv de hårdeste strabadser.

Sidst men ikke mindst har fonden støttet det netop gennemførte projekt, hvor et antal veteraner tog til Grønland på fisketur og gennemførte flagdagen deroppe til støtte for grønlandske veteraner.

En anden del af fondens formål er som sagt at sikre Livgardens historie. Livgarden har efterhånden en tung historie fra bl.a. vores operationer i Afghanistan, hvor historien om Armadillo spiller en helt central rolle. Det originale Armadillo skilt, der blev lavet af I/I/LG under Danmarks indledningsvise indsættelse i Green Zone, er et af disse klenodier, som kræver en behandling for ikke at gå i forfald. Udgifterne til sådanne behandlinger er umådelig store, hvorfor det også er et håb, at fonden på sigt kan støtte op om og sikre artefakter som dette. Lige nu råder Livgarden over mange af sådanne historiske artefakter, som grundet økonomiske omkostninger ikke kan behandles og som stille og roligt vil forsvinde, hvis ikke vi kan få dem bevaret på ordentligt vis. Kort sagt risikerer vi at tabe vores historie. Det vil vi ikke acceptere.

Fonden er stadig i sit tidlige stadie, men allerede nu planlægger fonden at være synligt til stede ved kommende arrangementer som Åbent Hus på Garderkasernen i Høvelte, til Gardermarch samt på kulturnatten på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Indledningsvis i form af en bod, hvor man kan høre mere om fonden og dens formål.

Vi vil løbende bringe mere om Den Kongelige Livgardes Fond og dens aktiviteter samt arbejdet mod at blive anerkendt som almennyttig fond.