Remmen legater uddelt til to gardere

Tekst: Den Kongelige Livgarde   I   8. marts 2019

Indstillingen for oversergent Young havde bland andet denne begrundelse: “…Oversergentens betydning for de mennesker, som han omgås, kan ikke undervurderes. Hans dygtighed og gode humør kaster god undervisning og glade elever af sig….” og videre hedder det “…oversergenten søger altid den perfekte løsning og han forbereder sig grundigt, og går den ekstra mil, i sine bestræbelser på at sikre sig, at målopfyldelsen bliver så som det overhovedet kan lade sig gøre…

Else Marie Remmen ønsker oversergent Young tillykke med legatet.

Indstillingen for overkonstabel Asger havde blandt andet disse begrundelser: “… overkonstablen har qua sin sygehjælperbaggrund stået for store dele af uddannelsen af førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand. Med en reel erfaring fra en tidligere udsendelse til Irak, har overkonstablen gjort uddannelsen relevant, ekstremt motiverende og med faglig dybde….” samt “…overkonstablen har haft et stort ansvar for modtagelsen og integrationen af nytilgåede soldater i kompagniet. Det har været tydeligt, at overkonstablen ikke kun har følt ansvar for “egne” folk, men ydet en ekstraordinær god indsats for at give nytilkomne kollegaer de bedste forudsætninger både fagligt og socialt“.

Overkonstabel Asger ønskes tillykke med legatet af Else Marie Remmen.

Stort tilykke til de to modtagere med deres nye hæder.
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste