Legater uddelt af Henning Remmens Støttefond for Gardere

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz – Foto: Presseofficer Thomas Reimann   I   18. marts 2022

Henning Remmens Støttefond for Gardere blev stiftet i 2010 i anledning af Henning Remmens 80-års fødselsdag. Fonden har til formål at yde støtte til gardere hjemvendt fra krig. Fonden støtter primært de soldater, der har pådraget sig fysiske eller psykiske skader, men der gives ligeledes støtte til gardere, der har ydet en ekstra indsats under tjeneste i udlandet.

Støttefonden uddeler løbende legater til soldater og pårørende med særlige behov, men fondens hæderslegater uddeles primært på stifterens, Henning Remmens fødselsdag den 23. februar. Henning Remmen døde imidlertid i 2012, så i dag er det Fru Else Marie Remmen der uddeler støttefondens legater.

Den 23. februar 2022 kunne Fru Remmen uddele fem hæderslegater. Legaterne gives generelt for at anerkende en person, som har ydet en fortjenstfuld indsat for Livgarden.

Desuden uddelte støttefonden i år også to legater til Oberst Lasse Harkjær og Major Søren P. Østergaard for en helt særlig indsats.

I efteråret 2021 rejste de to gardeofficerer på en besøgstur til alle gravstederne for de gardere, der er faldet efter besættelsen. Både Oberst Harkjær og Major P. Østergaard var dybt engagerede og involverede i Livgardens kontaktvirke og støtte til de familier, der mistede en garder i forbindelse med udsendelse til internationale operationer eller træning hertil i perioden 2006 til 2012.

I de efterfølgende år har de begge, til trods for nye stillinger og andre krævende opgaver, ydet en dedikeret indsats for fortsat at støtte familierne til de faldne gardere. Deres personlige relationer til de pårørende betyder, at de har en særlig forbindelse til dem.

I forbindelse med rundturen tog Harkjær og Østergaard kontakt til og mødtes med familierne til de faldne gardere. Besøgene gav et meget synligt og konkret signal om, at hverken soldaterne eller de pårørende er glemt af Livgarden. Samtidigt gav de mange samtaler en række værdifulde input til, hvordan Livgarden og resten af Forsvaret aktuelt og fremadrettet kan støtte familierne.

En særlig gestus

Lars Svensson, søn af Fru Remmen, havde en særlig donation med til Livgarden. Donationen blev modtaget af Georg Vind, der er formand for Livgardens Historiske Samlings Venner. Donationen blev givet som støtte til den historiske landskamp mellem Den Kongelige Livgarde og det svenske søsterregiment.