Konserveringsarbejdet med Livgardens artefakter går planmæssigt

Tekst: Den Kongelige Livgarde   I   30. juni 2020

Men sådan skulle det ikke gå. For takket være donationen er artefakterne bragt til Bevaring Sjælland i Køge for at få den nødvendige konservatorstøtte. Det er et stort og tidskrævende arbejde at konservere f.eks. lejrskiltene. Udfordringen er dels slid fra vejrliget under fremmede himmelstrøg, transporten hjem – samt dagligdagssliddet på Garderkasernen. Og så er der også det væsentlige forhold, at artefakterne er fremstillet af de forhåndværende materialer og maling, som ikke alle er lige holdbare i længden.

Konserveringen sker med stor forsigtighed. Pt. er ”Clifton” under behandling. Den bemaling, som er tilbage på skiltet, fastlægges med en lim, der er fremstillet af kaninskind og størblære (altså fra fisken). Limen, der er udvundet fra støren, er noget af det stærkeste der findes og den fremstilles lokalt i Køge.

Arbejdet går planmæssigt og artefakterne forventes tilbage på Garderkasernen i Høvelte primo oktober i år.

Billedtekst: Konservator Vibeke Eir fra Bevaring Sjælland fastlægger løs og revnet bemaling på ”Clifton”-skiltet.