Feltgarderen er tilbage i friske klæder

Tekst & Foto: Andreas Dalsgaard Schultz   I   8. april 2022

Alle gamle gardere kender Feltgarderen. Den bronzestøbte garder iført kampuniform med Garandgeværet i et fast greb. Statuen der trods de tomme øjne alligevel synes at fremstå med et fokuseret blik. En vilje til at ville frem.

Men beder man en garder om at tænke på Livgardens monumenter, vil de flestes tanker nok først kredse om Garderstatuen i blå uniform. Den der står foran Midterpavillonen på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Det er nok ikke helt forkert at påstå, at Feltgarderen for de fleste er Garderstatuens lillebror.

På den måde er de to statuer også et godt billede på, hvad de fleste danskere forbinder med Livgarden. Alle kender de blå uniformer, bjørneskindshuerne og hornorkestrets marchmusik. Mange bliver overraskede, når man fortæller, at regimentet har en mindst ligeså stor afdeling, der i højere grad identificerer sig med feltgarderen.

Men at betegne Feltgarderen som en lillebror, er en ukorrekt beskrivelse. En mere passende beskrivelse til Feltgarderen, ville nok være det introverte modstykke til den ekstroverte fætter.

Introvert eller ekstrovert, så er Feltgarderen nu kommet i rampelyset. Knap 45 års vind og vejr har sat sit præg på statuen, og nu har den fået en gedigen genopfriskning. I sig selv hamrende symbolsk på den politiske vilje til igen at investere i det danske forsvar.

Garderen som Feltsoldat blev indviet i Sandholmlejren i 1978. Afsløringen fandt sted under overværelse af HM Dronningen.

Gaven fra Garderforeningerne

Garderen som Feltsoldat er udformet af billedhuggeren Eric Erlandsen i 1978 på bestilling af De Danske Garderforeninger. Hensigten med gaven var at skabe en feltmæssig pendant til Garderstatuen på Livgardens Kaserne. Således tjente og tjener de to statuer i dag som et billede på Livgardens to opgaver – den blå vagttjeneste og den grønne felttjeneste.

Til selve fremstillingen af Feltgarderen havde billedhugger Eric Erlandsen et antal gardere til rådighed, som på skift stod model i atelieret på Vester Voldgade. Om dette udtalte han sig i 1978 til Garderbladet:

”Samarbejdet med Livgarden har været meget lykkeligt! De to værnepligtige, som har været stillet til min rådighed som modeller, har gjort en fremragende indsats. Figurens egentlige model er garder Niels Reventlow – han har adskillige gange stået model i op til en time uden at røre på sig, når buksefolder og andre nervøse områder skulle fastlægges. Også garder Oustrup har været en stor hjælp på mange felter. I de første hidsige måneder nåede han at blive uddannet til en habil gipseblander, idet mit forlangende var hele tiden at have en frisk kop gips i hånden.”

Da Feltgarderen blev re-indviet under en lille reception på Garderkasernen i begyndelen af april måned 2022, deltog netop gammel garder og ”model” JAN-77 Niels Reventlow. Her kunne Reventlow underholde med et par anekdoter fra atelieret.

Blandt andet fortalte Reventlow, at imellem de lange stillestående seancer var der pauser, hvor billedhugger Eric Erlandsen ”følte sig uinspireret”. Og i de pauser underholdte Erlandsen om de mange øvrige igangværende projekter i atelieret. Som Boligministeriets konsulent arbejdede Erlandsen nemlig på en lang række opgaver – herunder rejsningen af fem figurerer til Rosenhaven på Fredensborg Slot, rekonstruktionen af den seks meter lange frontispice til Sorgenfri, foruden hans tilsyn med stenhuggerarbejdere på Christian VII´s palæ på Amalienborg og Christian IV’s kapel i Roskilde Domkirke. En travl billedhugger, der har sat sig præg adskillige steder i landet.

Den 27. august 1978 blev Garderen som Feltsoldat indviet i Sandholmlejren. Selve afsløringen fandt sted under overværelse af HM Dronningen.

Genopfrisket

Siden indvielsen har statuen stået model til knap 45 års vind og vejr, og det var derfor på høje tid, at Feltgarderen undergik en grundig renovering og genopfriskning. 

I den forbindelse søgte Den Kongelige Livgardes Fond om støtte til projektet ved Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond, som meget generøst imødekom ansøgningen og derved har støttet renoveringen af statuen.

Selve det praktiske arbejde med renoveringen er udført af Bronzestøberiet i Trekroner ved Peter Jensen, hvis egen far var manden, der støbte Feltgarderen i 1978.

Renoveringsprocessen har varet lige knap to måneder fra afhentning til re-indvielse. I den periode har Feltgarderen været igennem flere processer – herunder sandblæsning og galvanisering – for at bringe statuen tilbage til det samme udtryk, som den stod med den 27. august 1978.

Før og efter renoveringen. 

Og resultatet er overbevisende, hvilket bestyrelsen for Den Kongelige Livgardes Fond, modellen Niels Reventlow samt Henrik Amand Holtegaard og Maria Poppelhøj fra Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond ved selvsyn kunne konstatere under en reception på Garderkasernen onsdag d. 6. april 2022.

Garderen som feltsoldat er nu tilbage på Garderkasernen, og står ligeså skarpt som ved indvielsen i 1978. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til ved Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond for den økonomiske støtte til projektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *