Donation til Prins Jeans bog

Tekst: Den Kongelige Livgarde   I   8. april 2021

Med en forøgelse af indkaldte værnepligtige på 25 % og lave renter på værdipapirer er det svært at få økonomien til at hænge sammen for Den Kongelige Livgardes Fond, der blandt andet har Prins Jeans bog og dennes værdipapirer underlagt.

Bestyrelsen vil derfor opfordre alle med veneration for Livgarden til at støtte op om traditionen bag Prins Jeans bog. Alle donationer er velkomne, og hvis du skriver Prins Jean i tekstfeltet, vil din donation gå ubeskåret til dette projekt.

Hvis der kommer flere penge ind, end vi har brug for til dette års produktion, vil midlerne stå på Prins Jeans bog konto under Den Kongelige Livgardes Fond, hvorfra de kan bringes i anvendelse næste gang, der skal trykkes bøger.

Donationer på 200 kr. eller mere kan trækkes fra i SKAT, i det Den Kongelige Livgardes Fond er en almennyttig fond. Donationer på 200 kr. eller mere har desuden den fordel, at de tæller med i fondens opgørelse over donationer, hvor fonden er forpligtet til at modtage minimum 100 donationer fra forskellige personer hvert år.

Prins Jean (yderst til højre med ”trekantet hat med fjer”) hilser på Frederik 8. under paraden i anledning af Den Kongelige Livgardens 250 år i 1908. Ved denne lejlighed forærede Prins Jean Livgarden ca. 2500 kobberstik, akvareller, foto mm. omhandlende Livgarden, som han havde indkøbt i løbet af sin tjenestetid i Danmark. Prins Jeans billedsamling er i dag en vigtig del af Livgardens Historiske Samling.

I 1901 blev den første ”Prins Jeans bog” udgivet. Den er lige siden blevet nyudgivet og givet til de værnepligtige gardere, som ”et kært minde” om deres tjenestetid ved Den Kongelige Livgarde. Den er således gennem årene blevet trykt over 100.000 eksemplarer, og de senere år også i en engelsk udgave. Det er ikke noget tilfældighed, at bogen i daglig tale omtales som ”Prins Jeans bog”. Det var den franske Prins Jean, der tjente ved Livgarden i perioden 1894-1899, som foranstaltede udgivelsen ved dels at have redigeret den første udgivelse men også ved at have doneret en større sum penge, hvor renteafkast tillod den fortsatte udgivelse. Disse midler indgår fortsat i udgivelsen af ”Prins Jeans bog”.

Hvis du vil støtte med en donation

Hvis du gerne vil støtte dette formål og være med til at videreføre den gamle tradition, kan det gøres på følgende måder:

Kontooverførelse til Den Kongelige Livgardes Fond

Danske Bank
Konto nr. (3001) 8560107537
Eller mobile Pay til 42697