Den Kongelige Livgardes Fond uddeler legater

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz   I   2. december 2020

Der var samlet til bunke, da Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek d. 25. og 26. november kunne uddele legater på vegne af Den Kongelige Livgardes Fond. Hele 28 legater blev uddelt over 2 dage.

Legatuddelingerne fandt sted udendørs i ”corona-sikre” omgivelser ved henholdsvis Mindestenen på Garderkasernen i Høvelte og foran Midterpavillonen på Livgardens Kaserne i Gothersgade, men trods corona blev legatuddelingen en god anledning til at hædre modtagerne.

Det er første gang, at Den Kongelige Livgardes Fond uddeler samtlige legater på én gang. Nedenfor fremgår et kort uddrag af motivationerne samt et billede af legatmodtagerne.