DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

Den Kongelige Livgardes Fond uddeler legater

I dagene onsdag d. 25. og torsdag d. 26. november uddelte Den Kongelige Livgardes Fond 28 legater til ansatte og pårørende såvel som frivillige i og omkring Den Kongelige Livgarde.

Tekst: Andreas Dalsgaard Schultz   I   2. december 2020

Der var samlet til bunke, da Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek d. 25. og 26. november kunne uddele legater på vegne af Den Kongelige Livgardes Fond. Hele 28 legater blev uddelt over 2 dage.

Legatuddelingerne fandt sted udendørs i ”corona-sikre” omgivelser ved henholdsvis Mindestenen på Garderkasernen i Høvelte og foran Midterpavillonen på Livgardens Kaserne i Gothersgade, men trods corona blev legatuddelingen en god anledning til at hædre modtagerne.

Det er første gang, at Den Kongelige Livgardes Fond uddeler samtlige legater på én gang. Nedenfor fremgår et kort uddrag af motivationerne samt et billede af legatmodtagerne.

Seniorsergent
Henrik Mikkelsen
Modtog Christian den IX’s Mindelegat på baggrund af sin evne til, trods en stor opgaveportefølje, altid at afse tid til at støtte eller hjælpe en kollega eller rekrut uanset opgavens karakter. Særligt fremhæves SSG Mikkelsens indsats under COVID-19.
Overkonstabel
Matias Wingaa
Modtog Frederik den VIII’s Mindelegat på baggrund af sit enorme ”gåpåmod” og dybt professionelle tilgang til tjenesten som soldat. OKS fokuserer på det positive, og han er god til at holde moralen høj i dagligdagen og på øvelser.
Musiker
Carsten Smith Nielsen
Modtog Frederik den IX’s Mindelegat for sit virke som en fremragende og solid musiker med et meget vindende væsen og en moden samt ansvarsbevidst holdning.
Overkonstabel
Jonas Letzius Rasmussen
Modtog Frederik den IX’s Mindelegat som en særdeles dygtig tambour, der igennem en lang periode har erhvervet sig mange tillidsposter i Tambourkorpset. Han er en rollemodel for korpsets medlemmer gennem sit rolige og velovervejede gemyt.
Premierløjtnant Anders
Modtog Christian den X’s Mindelegat for sit arbejde med at gøre beredskabsvagtholdet operationsklart. Premiereløjtnantens forbilledlige og utrættelige indsats har været stærkt medvirkende til, at Beredskabsvagtholdet blev operativt klar til tiden.
Kaptajn Asbjørn
Modtog Christian den X’s Mindelegat for at være en analytisk stærk og handlekraftig officer, der tager gode velfunderede beslutninger med fokus på at løse opgaven. Katrine Kielland-Brandts Legat
Anni Larsen
Modtog Katrine Kielland-Brandts Legat på baggrund af en forbilledlig indsats, som nodearkivar og regissør i Musikkorpset. Anni har varetaget arbejdet som nodearkivar samvittighedsfuldt og med en særdeles stor loyalitet overfor såvel ledelse som musikere. Mogens Bay Legatet
Overkonstabel
Daniel Astman Nielsen
Modtog Mogens Bay Legatet på baggrund af sit virke som en fagligt kompetent soldat, der går til opgaven med dedikation, professionalisme og gåpåmod.
Overkonstabel af 1. grad
Jørgen Fehmerling
Modtog Mogens Bay Legatet idet han er kendetegnet ved en ordentlighed og et initiativ, der rækker langt ud over det, man kan forvente. Derudover er Fehmerling en meget afholdt kollega og kammerat.
Hanne-Mie Bjerkan
Modtog Livgardens Officerskorps’ Civillegat for sin store og uegennyttige indsats som OPRK medarbejder og sin indsats med ”Garder til Rekrut” erfaringsdeling. Den Kongelige Livgardes Fonds legat for fortjenstfuld indsats
Oversergent Jannik
Modtog Den Kongelige Livgardes Fonds legat for fortjenstfuld indsats på baggrund af sin meget selvstændige og meget værdiskabende måde at varetage bevogtningsuddannelsen i koordination med politiet.
Overkonstabel af 1. grad
Patrick Garcia Kristensen
Modtog Legatet for god tjeneste for at være en moden og handlekraftig konstabel, der påtager sig et stort ansvar for sin gruppes uddannelse og udvikling. Han har over en længere periode præsteret en indsats langt over tilfredsstillende.
Kokob Bryde Nielsen
Modtog Den Kongelige Livgardes Fonds legat til pårørende af gardere som anerkendelse af den store støtte hun yder sin far, der er garder og veteran fra en række udsendelser i internationale missioner.
Ole Thureholm
Modtog Den Kongelige Livgardes Fonds legat til civile støtter på baggrund af sin store faglige inspiration. En særlig interesse i militærhistorie gør, at Ole Thureholm med glæde deler ud af sin viden, og hans bidrag er med til at styrke det historiefaglige niveau i Guidekorpset.
Svend Philip Jørgensen
Modtog Den Kongelige Livgardens Fonds legat til civile støtter idet Svend Philip Jørgensen har stået – og stadig står til rådighed i alt, hvad angår medalje og dekorationsspørgsmål. En viden Historisk Samlingen igennem årene har nydt meget godt af.
Previous
Next