DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

Status på Fonden

Fonden er ved at have etableret sig, og er allerede nu økonomisk robust nok til at kunne yde en mærkbar støtte til diverse formål.