Status på Fonden

Fonden er ved at have etableret sig, og er allerede nu økonomisk robust nok til at kunne yde en mærkbar støtte til diverse formål. Udover Livgardens tjenestegørende personel støtter fonden jævnligt veteraner og deres pårørende med store og små ting, som gør livet lidt lettere for de berørte. Det være sig hjælp til flytning, hjælp…

Læs videre

Den Kongelige Livgardes Fond uddelte Remmen legater til to gardere

Den 22. februar kunne Else Marie Remmen uddele to legater til soldater fra Den Kongelige Livgarde. De to modtagere, oversergent Young og overkonstabel Asger, var inviteret til en lille seance i Den Kongelige Livgardes officersmesse på Livgardens Kaserne. Indstillingen for oversergent Young havde bland andet denne begrundelse: “…Oversergentens betydning for de mennesker, som han omgås,…

Læs videre