Økonomi

Den Kongelige Livgardes Fond råder over en formue, der er investeret i værdipapirer (se investeringspolitik). 

Ud over formuen råder bestyrelsen over fondens frie midler (den disponible kapital), der uddeles til enkeltpersoner, grupper og projekter under hensynstagen til fondens fundats.

Donationer (op til 25.000 kr.), der gives til fonden, vil automatisk tilgå de frie midler. Såfremt en giver ønsker at donationen skal øremærkes et specifikt formål, skal fonden gøres opmærksom på dette. 

Den Kongelige Livgardes Fond revideres af Dansk Revision. Regnskabet forelægges og underskrives af bestyrelsen hvert år, og bestyrelsen fastlægger på tilsvarende vis et årligt budget. Projekter, der strækker sig over flere år, vil få en særskilt post i regnskabet.

Det er ikke hensigten, at Fonden skal opbygge formuen, hvorfor de frie midler forventes anvendt indenfor en periode på maksimalt 5 år.