Investeringspolitik

Den Kongelige Livgardes Fond samarbejder med Danske
Forvaltning (Danske Bank), og der fokuseres på investeringer i værdipapirer med
lav risiko.

Investeringsprofilen følger den af banken og revisor
anbefalede fordeling, hvor hovedparten (ca. 60 %) af værdipapirerne investeres
i danske obligationer, ca. 25 % investeres i aktier og ca. 15 % investeres i
erhvervsobligationer.

Bestyrelsen råder over udbyttet af investeringerne, når der
skal tildeles midler efter fundatsens bestemmelser.

Nye donationer

 • Donationer under 25.000 kr. uden et specifikt
  formål vil blive tilført Fondens frie midler (den disponible kapital).
  Bestyrelsen vil ud fra fundatsens bestemmelser tildele midlerne.
 • Donationer (over 25.000 kr.) der gives med et
  specifikt formål, vil forblive på kontoen med frie midler, hvorfra midlerne kan
  anvendes af bestyrelsen indenfor rammen af det anførte formål.
 • Donationer (over 25.000 kr.), der gives til
  fonden uden et specifikt formål (f.eks. en testamenteret arv) vil tilgå fondens
  formue (den bundne kapital) og midlerne vil blive investeret i værdipapirer.