Investeringspolitik

Den Kongelige Livgardes Fond samarbejder med Danske Forvaltning (Danske Bank), og der fokuseres på investeringer i værdipapirer med lav risiko.

Investeringsprofilen følger den af banken og revisor anbefalede fordeling, hvor hovedparten (ca. 60 %) af værdipapirerne investeres i danske obligationer, ca. 25 % investeres i aktier og ca. 15 % investeres i erhvervsobligationer.

Bestyrelsen råder over udbyttet af investeringerne, når der skal tildeles midler efter fundatsens bestemmelser.

Nye donationer

  • Donationer under 25.000 kr. uden et specifikt formål vil blive tilført Fondens frie midler (den disponible kapital). Bestyrelsen vil ud fra fundatsens bestemmelser tildele midlerne.
  • Donationer (over 25.000 kr.) der gives med et specifikt formål, vil forblive på kontoen med frie midler, hvorfra midlerne kan anvendes af bestyrelsen indenfor rammen af det anførte formål.
  • Donationer (over 25.000 kr.), der gives til fonden uden et specifikt formål (f.eks. en testamenteret arv) vil tilgå fondens formue (den bundne kapital) og midlerne vil blive investeret i værdipapirer.