Fondsformål

Fondens overordnede formål er at:

Støtte anerkendelsen af gardere og fast personel ved Den Kongelige Livgarde, der har gjort sig særligt godt bemærket i forbindelse med international og national indsats, ved uddeling af legater.

Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form af økonomisk støtte.

Støtte til Livgardens veteraner, som har pådraget sig fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomiske støtte gives bl.a. til:

  • Behandling og medicin
  • Teknisk og fysisk hjælp
  • Job- og uddannelsestøtte

Støtte til formidling og bevarelse af Den Kongelige Livgardes Historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en mindebog til garderne om Den Kongelige Livgarde.