Donationsmuligheder

Den Kongelige Livgardes Fond har til formål at støtte personel (militært og civilt) med tilknytning til Livgarden uanset alder og rang. Fondens detaljerede formålsparagraf fremgår af Fundatsen (se fundats under fanen ”om fonden”).

Alle donationer modtages med glæde på Danske Bank (3001) 8560107537.

Den Kongelige Livgardes Fond er desuden også tilknyttet MobilePay, hvorfor donationer kan gives via MobilePay på: 42697

Den Kongelige Livgardes Fond er anerkendt som en almennyttig fond, hvorfor donationer på 200 kr. eller derover kan trækkes fra på selvangivelsen. Fondens kasserer vil meget gerne forestå indberetningen til SKAT, men det kræver, at han oplyses dit navn, dato for det donerede beløb, beløbets størrelse samt dit fulde CPR nr. Du kan kontakte kassereren major Peter Lysholt på E-mail: LG-G-LE01@MIL.DK