Dette støtter Fonden

______________________________________________________________________________

Overordnet støtter fonden

Anerkendelsen af gardere og fast personel ved Den Kongelige Livgarde, der har gjort sig særligt godt bemærket i forbindelse med international og national indsats, ved uddeling af legater.

Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form af økonomisk støtte.

Støtte til Livgardens veteraner, som har pådraget sig fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomisk støtte gives bl.a. til: behandling og medicin; Teknisk og fysisk hjælp; Job- og uddannelsesstøtte, Herunder:

  • Psykologhjælp, samtaler og psykiatrisk behandling
  • Rekonvalescensophold • Lægebehandling og medicin
  • Tekniske hjælpemidler
  • Personlig hjælp i dagligdagen
  • Uddannelse, efteruddannelse eller hjælp til jobskifte. 

Støtte til formidling og bevarelse af Den Kongelige Livgardes historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en mindebog – Prins Jeans bog – til garderne om Den Kongelige Livgarde.