Den Kongelige Livgardes Fond uddeler legater

I dagene onsdag d. 25. og torsdag d. 26. november uddelte Den Kongelige Livgardes Fond 28 legater til ansatte og pårørende såvel som frivillige i og omkring Den Kongelige Livgarde. Der var samlet til bunke, da Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek d. 25. og 26. november kunne uddele legater på vegne af…

Læs videre

Status på Fonden

Fonden er ved at have etableret sig, og er allerede nu økonomisk robust nok til at kunne yde en mærkbar støtte til diverse formål. Udover Livgardens tjenestegørende personel støtter fonden jævnligt veteraner og deres pårørende med store og små ting, som gør livet lidt lettere for de berørte. Det være sig hjælp til flytning, hjælp…

Læs videre

Den Kongelige Livgardes Fond uddelte Remmen legater til to gardere

Den 22. februar kunne Else Marie Remmen uddele to legater til soldater fra Den Kongelige Livgarde. De to modtagere, oversergent Young og overkonstabel Asger, var inviteret til en lille seance i Den Kongelige Livgardes officersmesse på Livgardens Kaserne. Indstillingen for oversergent Young havde bland andet denne begrundelse: “…Oversergentens betydning for de mennesker, som han omgås,…

Læs videre

7.500 kr. doneret til SSOP

Den Kongelige Livgardes Fond har netop doneret 7.500 kr. til Støt Soldater & Pårørende’s (SSOP) arbejde med børnecamps. SSOP er en frivillig forening stiftet af udsendte Livgardere i 2008. SSOP yder professionel hjælp til veteraner og deres familier. Det er ikke ualmindeligt, at veteranfamilier og deres børn kan være påvirket af de følgevirkninger, som en…

Læs videre

Uddeling af Prins Jeans bog til nye gardere (AUG 18)

Rex-turen er overstået og hold AUG ’18 kan nu kalde sig gardere. Udover det synlige bevis i form af REX’er får de nye gardere også udleveret Prins Jeans bog, som er en bog om Livgardens historie og ikke mindst grundlæggeren af bogen, garderen og officeren Prins Jean. Bogen administreres i dag af Den Kongelige Livgardes…

Læs videre

Her har vi støttet

Belønnet for særlig indsats Fonden har bl.a. støttet med uddeling af syv kongelige legater på beløb mellem 1750 kr. og 3500kr. ved årsdagsparaden, hvor det faste personel ved Livgarden blev belønnet for deres særlige indsats ved national og international tjeneste. . Remmen Legatet D. 23/2 2018 blev der uddelt legater i form af Remmen Legatet…

Læs videre