Bestyrelse

Formand – Chef for Den Kongelige Livgarde

Oberst, kammerherre Hans Christian Mads Rahbek

______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmedlem – Udpeget repræsentant for Remmen Stiftung von 1986

Oberst, kammerherre Lasse Harkjær

______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmedlem – Leder af Den Kongelige Livgardes Historiske Samling

Historisk Konsulent Eric L. Bourgois

______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmedlem – Højst rangerende stregbefalingsmand

Regimentsbefalingsmand Lars Risdahl

______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmedlem – Repræsentant for det menige personel

Direktør Torben Schwabe