Oprettelsen af Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond er en sammenlægning af en række
andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de
kongelige legater, Musikdirigent
Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat  og Prins Jeans  af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de
administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk
gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større
økonomisk støtte til de formål fonden støtter, hvilke er følgende:

 • Støtte anerkendelsen af gardere og fast personel
  ved Den Kongelige Livgarde, der har gjort sig særligt godt bemærket i
  forbindelse med international og national indsats, ved uddeling af legater.
 • Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat
  personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form
  af økonomisk støtte.
 • Støtte til Livgardens veteraner, som har
  pådraget sig fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende.
  Økonomisk støtte gives bl.a. til: behandling og medicin; Teknisk og fysisk
  hjælp; Job- og uddannelsesstøtte.
 • Støtte til formidling og bevarelse af Den
  Kongelige Livgardes historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en
  mindebog – Prins Jeans bog – til garderne om Den Kongelige Livgarde.

Planen er indledningsvis at få fonden anerkendt som en
almennyttig fond, for på sigt at kunne opnå en mere effektiv mulighed for at
kunne støtte gardere, det faste personel, veteraner og pårørende. Dette kræver
100 donationer af mindst 200 kr., hvorfor alle tilskyndes at støtte fonden
gennem en donation. Dette kan ske på følgende måde: bankoverførsel på følgende
kontonummer: 3001-8560107537.

Hvad har fonden så støttet indtil videre?

Fonden har bl.a. støttet med uddeling af syv kongelige legater på beløb mellem 1750 kr. og 3500kr. ved årsdagsparaden, hvor det faste personel ved Livgarden blev belønnet for deres særlige indsats ved national og international tjeneste.

Herud over blev der d. 23/2 2018 uddelt legater i form af
Remmen Legatet til fire personer fra Den Kongelige Livgarde, som havde gjort
sig særligt fortjent til anerkendelse, herunder Den Kongelige Livgardes
KTO-sølje, som er dem der tager sig af bl.a. veteraner samt kontakt og hjælp
til pårørende med udsendte familiemedlemmer.

Af de lidt mere kendte projekter har fonden støttet
veteranprojektet Artic-Challenge, som var en slæderejse for bl.a. Livgardens
veteraner, som havde brug for at bevise overfor dem selv og omverdenen, at der
hos vores veteraner er en ukuelig vilje til at sejre og fortsætte, selvom det
til tider gør ondt. Og ikke mindst at man ved at hjælpe hinanden kan besejre
selv de hårdeste strabadser.

Sidst men ikke mindst har fonden støttet det netop
gennemførte projekt, hvor et antal veteraner tog til Grønland på fisketur og
gennemførte flagdagen deroppe til støtte for grønlandske veteraner.

Det er ingen hemmelighed, at vores veteraner og deres
pårørende betyder meget for den Kongelige Livgarde, hvorfor vi også sætter en
ære i at kunne tilbyde dem støtte og hjælp i deres nogle gange udfordrede
hverdag.

En anden del af fondens formål er som sagt at sikre
Livgardens historie. Livgarden har efterhånden en tung historie fra bl.a. vores
operationer i Afghanistan, hvor historien om Armadillo spiller en helt central
rolle. Det originale Armadillo skilt, der blev lavet af I/I/LG under Danmarks
indledningsvise indsættelse i Green Zone, er et af disse klenodier, som kræver
en behandling for ikke at gå i forfald. Udgifterne til sådanne behandlinger er
umådelig store, hvorfor det også er et håb, at fonden på sigt kan støtte op om
og sikre artefakter som dette. Lige nu råder Livgarden over mange af sådanne
historiske artefakter, som grundet økonomiske omkostninger ikke kan behandles
og som stille og roligt vil forsvinde, hvis ikke vi kan få dem bevaret på
ordentligt vis. Kort sagt risikerer vi at tabe vores historie. Det vil vi ikke
acceptere.

Fonden er stadig i sit tidlige stadie, men allerede nu
planlægger fonden at være synligt til stede ved kommende arrangementer som
Åbent Hus på Garderkasernen i Høvelte, til Gardermarch samt på kulturnatten på
Livgardens Kaserne i Gothersgade. Indledningsvis i form af en bod, hvor man kan
høre mere om fonden og dens formål.

Vi vil løbende bringe mere om Den Kongelige Livgardes Fond
og dens aktiviteter samt arbejdet mod at blive anerkendt som almennyttig fond.