Om Fonden

Den Kongelige Livgardes Fond er en sammenlægning af en række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat  og Prins Jeans  af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

Fondens overordnede formål er at:

Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat
personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form
af økonomisk støtte.

Støtte til Livgardens veteraner, som har pådraget sig
fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomiske
støtte gives bl.a. til:

  • Behandling og medicin
  • Teknisk og fysisk hjælp
  • Job- og uddannelsestøtte

Støtte til formidling og bevarelse af Den Kongelige
Livgardes Historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en mindebog til
garderne om Den Kongelige Livgarde.