Om Fonden

Den Kongelige Livgardes Fond er en sammenlægning af en række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat  og Prins Jeans  af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

Fondens overordnede formål er at:

Støtte til værdige og trængende gardere og fastansat personel ved Den Kongelige Livgarde samt deres pårørende og efterladte, i form af økonomisk støtte.

Støtte til Livgardens veteraner, som har pådraget sig fysiske og psykiske skader ved INTOPS samt deres efterladte og pårørende. Økonomiske støtte gives bl.a. til:

  • Behandling og medicin
  • Teknisk og fysisk hjælp
  • Job- og uddannelsestøtte

Støtte til formidling og bevarelse af Den Kongelige Livgardes Historie og korpsånd, blandt andet ved udgivelse af en mindebog til garderne om Den Kongelige Livgarde.